Voice TV ‘แม่ยุคดิจิทัล’ ติดสื่อออนไลน์ เอื้อประโยชน์การเลี้ยงลูก

เว็บไซต์ ดิ เอเซียน พาเรนท์ เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของแม่ชาวเอเชีย พบว่า เสพติดสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยพวกเธอใช้ประโยชน์สำหรับการเลี้ยงดูลูก

ความร่าเริงของน้องติห์ณ บุตรชายวัย 1 ขวบ 2 เดือนของแม่มือใหม่อย่าง ณญาดา หาญโรจนกุล ถูกบันทึกลงแอพลิเคชั่น อินสตาแกรม ที่เธอบอกว่า ดูกี่ครั้งก็ยังเรียกเสียงหัวเราะได้เสมอ ทั้งยังเป็นเครื่องมือบันทึกพัฒนาการของลูกชายได้ดีทีเดียว นี่คือตัวอย่างพฤติกรรมของ “แม่ยุคดิจิทัล”

จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของแม่ ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย กว่า 10,000 หมื่นคน พบว่า ร้อยละ 37 ของแม่ชาวเอเชียมีบัญชีอินสตาแกรมที่ใช้อัพโหลดรูปถ่ายของลูก ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแม่ชาวไทยถึง ร้อยละ 42 อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊คยังได้ความนิยมสูงสุดในแม่ชาวเอเชีย โดยเฉพาะแม่ชาวไทยที่ใช้สูงถึงร้อยละ 99 ส่วน ไลน์ คือแอพพลิเคชั่นพูดคุยที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับแม่ชาวไทย ในสัดส่วนร้อยละ 89

อย่างไรก็ตาม หัวใจของการสำรวจครั้งนี้ คือ การพบว่าแม่ชาวไทยกว่าร้อยละ 85 เป็นผู้บริโภคหลักที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าสำหรับลูก และเครื่องใช้ภายในบ้าน ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย “แม่” โดยตรง

ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ทของแม่ยุคดิจิทัล ให้คำจำกัดความคำว่า “แม่” คือ ผู้หญิงที่บริโภคสื่อออนไลน์ทั่วไป แต่ความเป็นแม่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น ดูโทรทัศน์และอ่านนิตยสารน้อยลง แต่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น นอกจากแชร์ภาพประทับใจของลูกและซื้อสินค้าแล้ว อุไรวรรณ เจริญถาวรพานิช ในฐานะแม่ของเด็กพิเศษหรือมีอาการออทิสติก บอกว่า สื่อออนไลน์คือพื้นที่พูดคุยให้คำปรึกษาระหว่างคนหัวอกเดียวกัน และที่สำคัญความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของพ่อแม่แต่ละคน ยิ่งทำให้กลุ่มมีความหลากหลาย รอบด้าน และน่าเชื่อถือ

คำถามหนึ่งจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของแม่ยุคดิจิทัล คือ หากมีเวลาว่าง 1 ชั่วโมง คุณจะทำอะไร แม่ชาวไทยร้อยละ 34 บอกว่า เลือกใช้เวลาว่างกับครอบครัว ใกล้เคียงกับแม่ชาวไทยอีกร้อยละ 29 ที่เลือกเข้าโซเชี่ยลมีเดีย นั่นหมายความพฤติกรรมของแม่ชาวไทยเสพติดสื่อออนไลน์ ทั้งเพื่อติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล ขอคำปรึกษา หรือการช็อปปิ้งออนไลน์ ทั้งนี้ พฤติกรรมเสพติดสื่อออนไลน์ของแม่ยุคดิจิทัล ยังมีแนวโน้มเพิ่งสูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่กระจายอย่างทั่วถึง

Source : http://shows.voicetv.co.th/voice-news/100987.html


theAsianparent เผยแม่ชาวไทยท่องโซเชียลหาข้อมูลเลี้ยงลูกมากสุด

เว็บไซต์ theAsianparent เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณแม่ในภูมิภาคอาเซียน พบ แม่ชาวไทย 85% พึ่งพาอินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลเลี้ยงลูกมากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นการดูรีวิวสินค้า และศึกษาการเลี้ยงดูบุตร…

เว็บไซต์ theAsianparent เผยผลสำรวจ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณแม่จำนวน 10,448 คนในอาเซียน จากการตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นชาวไทย 4,586 คน ชาวสิงคโปร์ 2729 คน ชาวอินโดนีเชีย 2465 คน และชาวมาเลเซีย 668 คน ถึงเวลาว่างของคนยุคใหม่ พบว่า ร้อยละ 29 คุณแม่ชาวไทยเลือกที่จะเข้าโซเชียลมีเดียมากที่สุด รองลงมาเป็นสิงคโปร์และมาเลเซีย

คุณแม่คนไทยร้อยละ 31 มักหาข้อมูลการแนะนำการเลี้ยงบุตรต่างๆ จากเว็บไซต์ มากกว่าการดูโทรทัศน์หรือนิตยสาร

นาย Stelvin Tham รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Ticked Media กล่าวว่า คุณแม่ชาวไทย 85% เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการเลือกซื้อสินค้าให้ลูกหรือสินค้าอื่นๆ ภายในบ้าน โดยคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะเข้าเว็บไซต์ดูรีวิวสินค้าและหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อมากขึ้น นอกจากการเข้าถึงเว็บไซต์แล้ว แอพพลิเคชั่นพูดคุยทางอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น ไลน์ (LINE) ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับคุณแม่ชาวไทยถึงร้อยละ 89 ตามด้วย วอทส์แอพ (What’s App) ที่ร้อยละ 23

นางสาวณัฐพร จันทร์โชคพงษ์ บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ theAsianparent กล่าวว่า เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้แม่สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตและสามารถติดต่อสื่อสารกับแม่คนอื่นๆ ในสังคมออนไลน์ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถค้นหาข่าวสารข้อมูลคำปรึกษา และช็อปปิ้งออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น เท่ากับว่า แม่ในอาเซียนใช้เวลาท่องเน็ตแทบทุกเวลาของแต่ละวันเลยทีเดียว.

Source : http://www.thairath.co.th/content/tech/412267


Special Report: More Asian mothers surf the Internet

The number of mothers in Asia using the Internet has been increasing steadily over the past years, as over eighty percent of mothers living in ASEAN countries nowadays seek parenting advice from websites.

The latest survey conducted by theAsianparent.com, Southeast Asia’s largest online parenting magazine which boasts 1.2 million subscribing mothers, revealed that up to eighty percent of women in Singapore, Thailand, Malaysia, and Indonesia, go online more often once they become mothers. The “2014 Asian Digital Mom” study found that digital channels attract more mothers than traditional media like television, newspapers, and magazines.

According to theAsianparent.com Chief Editor Nuttaporn Chanchokpong, when ASEAN mothers need some parenting advice, they turn to the Internet rather than asking for it from their own parents, family members, or friends. She said about three out of ten of Thai mothers, 31% to be exact, make decisions based on parenting websites, 22% use online search engines, and 19% seek parenting advice on Facebook.

Striking statistics also show that up to 85 percent of household decisions in Thai families are made by mothers.

The survey was conducted with an aim to help the media understand the wants and needs of Asian digital moms and how to reach this attractive audience segment more effectively.

The study further revealed that Thai mothers are avid social media users. When asked what they would do if they had one extra hour, 34% of Thai mums said they would spend more time with the family, while another 29% said they preferred spending the extra hour on social media.

Source : http://thainews.prd.go.th/centerweb/newsen/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5703250010007


theAsianparent.com เผยว่าคุณแม่สมัยนี้คือคุณแม่ยุคดิจิตอล ใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลัก และเป็นนักท่องโลกโซเชียลมีเดีย

theAsianparent.com เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร เผยผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคุณแม่มากกว่า 10,000 ท่านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน โดยแบ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย 4,586 คน สิงคโปร์ 2,729 คน อินโดนีเซีย 2,465 คน และมาเลเซีย 668 คน

จากการสำรวจพบว่ากว่า 80% ของคุณแม่ชาวอาเซียนใช้อินเตอร์เน็ตและเข้าร่วมสังคมออนไลน์กันมากขึ้น โดยหลังจากที่มีลูกคุณแม่รับข้อมูลทางนิตยสาร หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์น้อยลง

คุณแม่ชาวอาเซียนอาศัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมากกว่าการถามประสบการณ์จากญาติผู้ใหญ่ โดยคุณแม่ชาวไทย 31% หาข้อมูลจากเว็บไซต์แนะนำการเลี้ยงดูบุตรต่าง ๆ 28% เข้าค้นหาทางอินเตอร์เน็ต 22% สอบถามจากญาติหรือพ่อแม่ท่านอื่น ๆ ส่วน 19% เข้าเพจต่าง ๆ ในเฟสบุ๊คหรือวิธีอื่น ๆ ส่วนแม่ชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย 32% หาข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งจากตัวเลือกทั้งหมด

Stelvin Tham รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Tickled Media กล่าวว่า “คุณแม่ชาวไทย 85% เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการเลือกซื้อสินค้าให้ลูกหรือสินค้าอื่น ๆ ภายในบ้าน อย่างไรก็ตามผลการสำรวจพบว่า ดังนั้นฝ่ายการตลาดของบริษัทต่าง ๆ ยังไม่เข้าใจความต้องการของคุณแม่ที่แท้จริง โดยเฉพาะช่องทางและเวลาของการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มแม่โดยตรง” นอกจากนี้เราจัดผลสำรวจนี้ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของสินค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของคุณแม่ยุคดิจิตอล เพราะคุณแม่ส่วนมากจะเข้ามาอ่านรีวิวหรือหาข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า มากกว่าการเข้าไปดูเพจหรือเว็บไซต์ของแบรนด์สินค้าเอง

คุณแม่ชาวไทยมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าคุณแม่ในอาเซียนประเทศอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด จากคำถาม “หากมีเวลาว่าง 1 ชั่วโมงคุณจะทำอะไร” คุณแม่ชาวไทย 34% เลือกที่จะใช้เวลาว่างกับครอบครัว และอีก 29% เลือกที่จะเข้าโซเชียลมีเดีย ในขณะที่คุณแม่ชาวสิงคโปร์จะเลือกใช้เวลาว่างกับครอบครัวและนอนหลับพักผ่อน มีเพียง 6% ที่จะใช้เวลานั้นเข้าโซเชียลมีเดีย ส่วนแม่ชาวมาเลเซียเพียง 4% เลือกเข้าโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม เฟสบุ๊คก็ยังเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในทั้ง 4 ประเทศ โดยมีผู้ใช้ถึง 99% จากทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ในขณะที่โซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Google plus ก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้แอพพลิเคชั่น “ไลน์” ก็เป็นแอพพูดคุยทางอินเตอร์เน็ตที่มีความนิยมสูงสุดในประเทศไทยโดยคุณแม่ชาวไทยถึง 89% มีการใช้ไลน์ ตามมาด้วย What’s App ที่ 23%

สำหรับคุณแม่ชาวไทยเมื่อถามว่ามีการสื่อสารกับพ่อแม่ท่านอื่น ๆ ทางออนไลน์ เช่น ในกลุ่มเฟสบุ๊ค หรือเว็บบอร์ดบ่อยแค่ไหน มีแม่ประมาณ 25% หรือ 1 ใน 4 ของผู้ทำแบบสอบถามบอกว่าหลายครั้งต่อวัน อีก 23% สื่อสารกับพ่อแม่ท่านอื่นประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่หากจะเป็นการออกไปสังสรรค์กับคุณแม่ท่านอื่น 48% บอกว่าไม่ออกไปสังสรรค์เลย ตามมาด้วยการสังสรรค์เพียง 1-2 ครั้งต่อเดือน

ณัฐพร จันทร์โชคพงษ์ บรรณาธิการบริหารของ theAsianparent.com ให้ความเห็นว่า “เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้คุณแม่สามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตและสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณแม่ท่านอื่น ๆ ในสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถค้นหาข่าวสารข้อมูล คำปรึกษา และช้อปปิ้งในโลกอินเตอร์เน็ตได้สะดวกขึ้นด้วย และนั่นหมายความว่าคุณแม่ส่วนมากในอาเซียนใช้เวลาท่องอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตแทบทุกช่วงเวลาของแต่ละวันเลยทีเดียว”

เป้าหมายและหลักการของการสำรวจ
เป้าหมายการสำรวจของ Asian Digital Mum ประจำปี 2014 คือ การให้ข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ สำหรับนักการตลาด เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องโลกออนไลน์ของคุณแม่

ทางบริษัทได้ขยายตลาด ไปยัง 4 ประเทศในเอเชีย ผลการสำรวจ Asian Digital Mum ประจำปี 2014 จึงมาจาก 4 ประเทศด้วยกัน คือ สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ผลสำรวจรวบรวมพฤติกรรมของว่าที่คุณแม่และคุณแม่มากกว่า 10,000 คน ที่มีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 16 ปี มีการสำรวจสื่อและช่องทางสังคมออนไลน์ที่คุณแม่ใช้ สาเหตุที่ทำให้คุณแม่แชร์ข้อมูลต่าง ๆ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ของคุณแม่

เกี่ยวกับ Tickled Media และ theAsianparent.com
เว็บไซต์ theAsianparent.com ผลิตโดยบริษัท Tickled Media จำกัด theAsianparent.com เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เว็บนี้เริ่มก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2009 โดยทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลผู้อ่านชาวสิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัท Tickled Media ได้เปิดเว็บไซต์ theAsianparent.com ในประเทศมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และคาดว่าจะเดินหน้าเปิดเว็บนี้ต่อไปที่ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียอีกด้วย

th.theAsianparent.com ของประเทศไทยเริ่มเปิดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกแก่คุณพ่อคุณแม่เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2013

Source : http://www.ryt9.com/s/prg/1864586


Special Report: More Asian mothers surf the Internet

The number of mothers in Asia using the Internet has been increasing steadily over the past years, as over eighty percent of mothers living in ASEAN countries nowadays seek parenting advice from websites.
The latest survey conducted by theAsianparent.com, Southeast Asia largest online parenting magazine which boasts 1.2 million subscribing mothers, revealed that up to eighty percent of women in Singapore, Thailand, Malaysia, and Indonesia, go online more often once they become mothers. The “2014 Asian Digital Mom study found that digital channels attract more mothers than traditional media like television, newspapers, and magazines.

According to theAsianparent.com Chief Editor Nuttaporn Chanchokpong, when ASEAN mothers need some parenting advice, they turn to the Internet rather than asking for it from their own parents, family members, or friends. She said about three out of ten of Thai mothers, 31% to be exact, make decisions based on parenting websites, 22% use online search engines, and 19% seek parenting advice on Facebook.

Striking statistics also show that up to 85 percent of household decisions in Thai families are made by mothers.

The survey was conducted with an aim to help the media understand the wants and needs of Asian digital moms and how to reach this attractive audience segment more effectively.

The study further revealed that Thai mothers are avid social media users. When asked what they would do if they had one extra hour, 34% of Thai mums said they would spend more time with the family, while another 29% said they preferred spending the extra hour on social media.

For more information, please visit theAsianparent.com.
( Thammarat Pramotmaneerat)

Source : http://thaifinancialpost.com/2014/03/26/special-report-more-asian-mothers-surf-the-internet/


theAsianparent เผยคุณแม่ยุคดิจิตอลชาวไทยเสพติดอินเตอร์เน็ตมากสุดในอาเซียน

วันนี้(25มี.ค.57)theAsianparent.com เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร เผยผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคุณแม่มากกว่า 10,000 ท่านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน โดยแบ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย 4,586 คน สิงคโปร์ 2,729 คน อินโดนีเซีย 2,465 คน และมาเลเซีย 668 คน

จากการสำรวจพบว่ากว่า 80% ของคุณแม่ชาวอาเซียนใช้อินเตอร์เน็ตและเข้าร่วมสังคมออนไลน์กันมากขึ้น โดยหลังจากที่มีลูกคุณแม่รับข้อมูลทางนิตยสาร หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์น้อยลง

คุณแม่ชาวอาเซียนอาศัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมากกว่าการถามประสบการณ์จากญาติผู้ใหญ่ โดยคุณแม่ชาวไทย 31% หาข้อมูลจากเว็บไซต์แนะนำการเลี้ยงดูบุตรต่าง ๆ 28% เข้าค้นหาทางอินเตอร์เน็ต 22% สอบถามจากญาติหรือพ่อแม่ท่านอื่น ๆ ส่วน 19% เข้าเพจต่าง ๆ ในเฟสบุ๊คหรือวิธีอื่น ๆ ส่วนแม่ชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย 32% หาข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งจากตัวเลือกทั้งหมด

Stelvin Tham รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Tickled Media กล่าวว่า “คุณแม่ชาวไทย 85% เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการเลือกซื้อสินค้าให้ลูกหรือสินค้าอื่น ๆ ภายในบ้าน อย่างไรก็ตามผลการสำรวจพบว่า ดังนั้นฝ่ายการตลาดของบริษัทต่าง ๆ ยังไม่เข้าใจความต้องการของคุณแม่ที่แท้จริง โดยเฉพาะช่องทางและเวลาของการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มแม่โดยตรง”

นอกจากนี้เราจัดผลสำรวจนี้ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของสินค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของคุณแม่ยุคดิจิตอล เพราะคุณแม่ส่วนมากจะเข้ามาอ่านรีวิวหรือหาข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า มากกว่าการเข้าไปดูเพจหรือเว็บไซต์ของแบรนด์สินค้าเอง

คุณแม่ชาวไทยมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าคุณแม่ในอาเซียนประเทศอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด จากคำถาม “หากมีเวลาว่าง 1 ชั่วโมงคุณจะทำอะไร” คุณแม่ชาวไทย 34% เลือกที่จะใช้เวลาว่างกับครอบครัว และอีก 29% เลือกที่จะเข้าโซเชียลมีเดีย ในขณะที่คุณแม่ชาวสิงคโปร์จะเลือกใช้เวลาว่างกับครอบครัวและนอนหลับพักผ่อน มีเพียง 6% ที่จะใช้เวลานั้นเข้าโซเชียลมีเดีย ส่วนแม่ชาวมาเลเซียเพียง 4% เลือกเข้าโซเชียลมีเดีย

อย่างไรก็ตาม เฟสบุ๊คก็ยังเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในทั้ง 4 ประเทศ โดยมีผู้ใช้ถึง 99% จากทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ในขณะที่โซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Google plus ก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้แอพพลิเคชั่น “ไลน์” ก็เป็นแอพพูดคุยทางอินเตอร์เน็ตที่มีความนิยมสูงสุดในประเทศไทยโดยคุณแม่ชาวไทยถึง 89% มีการใช้ไลน์ ตามมาด้วย What’s App ที่ 23%

สำหรับคุณแม่ชาวไทยเมื่อถามว่ามีการสื่อสารกับพ่อแม่ท่านอื่น ๆ ทางออนไลน์ เช่น ในกลุ่มเฟสบุ๊ค หรือเว็บบอร์ดบ่อยแค่ไหน มีแม่ประมาณ 25% หรือ 1 ใน 4 ของผู้ทำแบบสอบถามบอกว่าหลายครั้งต่อวัน อีก 23% สื่อสารกับพ่อแม่ท่านอื่นประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่หากจะเป็นการออกไปสังสรรค์กับคุณแม่ท่านอื่น 48% บอกว่าไม่ออกไปสังสรรค์เลย ตามมาด้วยการสังสรรค์เพียง 1-2 ครั้งต่อเดือน

ณัฐพร จันทร์โชคพงษ์ บรรณาธิการบริหารของ theAsianparent.com ให้ความเห็นว่า “เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้คุณแม่สามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตและสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณแม่ท่านอื่น ๆ ในสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถค้นหาข่าวสารข้อมูล คำปรึกษา และช้อปปิ้งในโลกอินเตอร์เน็ตได้สะดวกขึ้นด้วย และนั่นหมายความว่าคุณแม่ส่วนมากในอาเซียนใช้เวลาท่องอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตแทบทุกช่วงเวลาของแต่ละวันเลยทีเดียว”

เป้าหมายและหลักการของการสำรวจ เป้าหมายการสำรวจของ Asian Digital Mum ประจำปี 2014 คือ การให้ข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ สำหรับนักการตลาด เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องโลกออนไลน์ของคุณแม่

ทางบริษัทได้ขยายตลาด ไปยัง 4 ประเทศในเอเชีย ผลการสำรวจ Asian Digital Mum ประจำปี 2014 จึงมาจาก 4 ประเทศด้วยกัน คือ สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ผลสำรวจรวบรวมพฤติกรรมของว่าที่คุณแม่และคุณแม่มากกว่า 10,000 คน ที่มีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 16 ปี มีการสำรวจสื่อและช่องทางสังคมออนไลน์ที่คุณแม่ใช้ สาเหตุที่ทำให้คุณแม่แชร์ข้อมูลต่าง ๆ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ของคุณแม่

Source : http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=26119&t=news


theAsianparent.com เผยว่าคุณแม่สมัยนี้คือคุณแม่ยุคดิจิตอล ใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลัก และเป็นนักท่องโลกโซเชียลมีเดีย

กรุงเทพมหานคร 25 มีนาคม 2557 – theAsianparent.com เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร เผยผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคุณแม่มากกว่า 10,000 ท่านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน โดยแบ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย 4,586 คน สิงคโปร์ 2,729 คน อินโดนีเซีย 2,465 คน และมาเลเซีย 668 คน

จากการสำรวจพบว่ากว่า 80% ของคุณแม่ชาวอาเซียนใช้อินเตอร์เน็ตและเข้าร่วมสังคมออนไลน์กันมากขึ้น โดยหลังจากที่มีลูกคุณแม่รับข้อมูลทางนิตยสาร หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์น้อยลง
คุณแม่ชาวอาเซียนอาศัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมากกว่าการถามประสบการณ์จากญาติผู้ใหญ่ โดยคุณแม่ชาวไทย 31% หาข้อมูลจากเว็บไซต์แนะนำการเลี้ยงดูบุตรต่าง ๆ 28% เข้าค้นหาทางอินเตอร์เน็ต 22% สอบถามจากญาติหรือพ่อแม่ท่านอื่น ๆ ส่วน 19% เข้าเพจต่าง ๆ ในเฟสบุ๊คหรือวิธีอื่น ๆ ส่วนแม่ชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย 32% หาข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งจากตัวเลือกทั้งหมด

Stelvin Tham รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Tickled Media กล่าวว่า “คุณแม่ชาวไทย 85% เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการเลือกซื้อสินค้าให้ลูกหรือสินค้าอื่น ๆ ภายในบ้าน อย่างไรก็ตามผลการสำรวจพบว่า ดังนั้นฝ่ายการตลาดของบริษัทต่าง ๆ ยังไม่เข้าใจความต้องการของคุณแม่ที่แท้จริง โดยเฉพาะช่องทางและเวลาของการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มแม่โดยตรง” นอกจากนี้เราจัดผลสำรวจนี้ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของสินค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของคุณแม่ยุคดิจิตอล เพราะคุณแม่ส่วนมากจะเข้ามาอ่านรีวิวหรือหาข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า มากกว่าการเข้าไปดูเพจหรือเว็บไซต์ของแบรนด์สินค้าเอง

คุณแม่ชาวไทยมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าคุณแม่ในอาเซียนประเทศอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด จากคำถาม “หากมีเวลาว่าง 1 ชั่วโมงคุณจะทำอะไร” คุณแม่ชาวไทย 34% เลือกที่จะใช้เวลาว่างกับครอบครัว และอีก 29% เลือกที่จะเข้าโซเชียลมีเดีย ในขณะที่คุณแม่ชาวสิงคโปร์จะเลือกใช้เวลาว่างกับครอบครัวและนอนหลับพักผ่อน มีเพียง 6% ที่จะใช้เวลานั้นเข้าโซเชียลมีเดีย ส่วนแม่ชาวมาเลเซียเพียง 4% เลือกเข้าโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม เฟสบุ๊คก็ยังเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในทั้ง 4 ประเทศ โดยมีผู้ใช้ถึง 99% จากทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ในขณะที่โซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Google plus ก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้แอพพลิเคชั่น “ไลน์” ก็เป็นแอพพูดคุยทางอินเตอร์เน็ตที่มีความนิยมสูงสุดในประเทศไทยโดยคุณแม่ชาวไทยถึง 89% มีการใช้ไลน์ ตามมาด้วย What’s App ที่ 23%
สำหรับคุณแม่ชาวไทยเมื่อถามว่ามีการสื่อสารกับพ่อแม่ท่านอื่น ๆ ทางออนไลน์ เช่น ในกลุ่มเฟสบุ๊ค หรือเว็บบอร์ดบ่อยแค่ไหน มีแม่ประมาณ 25% หรือ 1 ใน 4 ของผู้ทำแบบสอบถามบอกว่าหลายครั้งต่อวัน อีก 23% สื่อสารกับพ่อแม่ท่านอื่นประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่หากจะเป็นการออกไปสังสรรค์กับคุณแม่ท่านอื่น 48% บอกว่าไม่ออกไปสังสรรค์เลย ตามมาด้วยการสังสรรค์เพียง 1-2 ครั้งต่อเดือน

ณัฐพร จันทร์โชคพงษ์ บรรณาธิการบริหารของ theAsianparent.com ให้ความเห็นว่า “เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้คุณแม่สามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตและสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณแม่ท่านอื่น ๆ ในสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถค้นหาข่าวสารข้อมูล คำปรึกษา และช้อปปิ้งในโลกอินเตอร์เน็ตได้สะดวกขึ้นด้วย และนั่นหมายความว่าคุณแม่ส่วนมากในอาเซียนใช้เวลาท่องอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตแทบทุกช่วงเวลาของแต่ละวันเลยทีเดียว”

เป้าหมายและหลักการของการสำรวจ
เป้าหมายการสำรวจของ Asian Digital Mum ประจำปี 2014 คือ การให้ข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ สำหรับนักการตลาด เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องโลกออนไลน์ของคุณแม่
ทางบริษัทได้ขยายตลาด ไปยัง 4 ประเทศในเอเชีย ผลการสำรวจ Asian Digital Mum ประจำปี 2014 จึงมาจาก 4 ประเทศด้วยกัน คือ สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ผลสำรวจรวบรวมพฤติกรรมของว่าที่คุณแม่และคุณแม่มากกว่า 10,000 คน ที่มีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 16 ปี มีการสำรวจสื่อและช่องทางสังคมออนไลน์ที่คุณแม่ใช้ สาเหตุที่ทำให้คุณแม่แชร์ข้อมูลต่าง ๆ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ของคุณแม่

เกี่ยวกับ Tickled Media และ theAsianparent.com
เว็บไซต์ theAsianparent.com ผลิตโดยบริษัท Tickled Media จำกัด theAsianparent.com เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เว็บนี้เริ่มก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2009 โดยทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลผู้อ่านชาวสิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัท Tickled Media ได้เปิดเว็บไซต์ theAsianparent.com ในประเทศมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และคาดว่าจะเดินหน้าเปิดเว็บนี้ต่อไปที่ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียอีกด้วย
th.theAsianparent.com ของประเทศไทยเริ่มเปิดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกแก่คุณพ่อคุณแม่เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2013

Source : http://www.itnews24hrs.com/2014/03/theasianparent-thailand-digital-mum-conference-2014/